Endelig har du bestemt deg!

Tiden har gått, mange møter og diskusjoner er blitt avholdt, og du har endelig bestemt deg for å starte egen virksomhet. Den største avgjørelsen gjenstår, og det er om du skal starte et Enkeltpersonforetak (ENK) eller et Aksjeselskap (AS). (Dersom du er usikker på forskjellene på disse selskapsformene, kan du lese mer om det her.

I denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på selve prosessen som gjøres for å registrere selskapet ditt.  


Enkeltpersonforetak

For at du skal kunne registrere et Enkeltpersonsforetak, er du nødt til å drive med næringsvirksomhet. Aktiviteter som engangshendelser eller hobbyaktivitet defineres ikke som næringsvirksomhet. Det legges vekt på hvilken aktivitet foretaket skal drive med og omfanget av denne, hvor mye tid du bruker på foretaket, innsats av arbeidskraft og hvor stor økonomisk omsetning du har.

Å registrere ENK i Enhetsregisteret er gratis, og du vil få et organisasjonsnummer. Skal du registrere det i Foretaksregisteret og få firmaattest, så er det et gebyr på kr. 2.250,-. Du er pliktig til å registrere ditt ENK i Foretaksregisteret dersom du:

 • Driver handel med varer som er innkjøpt for videresalg
 • Har flere enn fem ansatte (hvor de jobber mer enn 20 timer per uke)
 • Skal foreta pant i varelager, motorvogner eller annet der det kreves at pantsetter er næringsdrivende.

Navnet på ditt ENK skal inneholde ditt etternavn som er registrert i Folkeregisteret. Det er enkelte punkter du må tenke på ved valg av navn. Dette kan du lese mer om her: https://www.brreg.no/bedrift/hvordan-velger-jeg-navn-pa-selskapet-mitt/

Videre må du gi en nøyaktig beskrivelse av den aktiviteten du skal drive. Dette gir grunnlag for hvilken næringskode foretaket ditt vil få.

For å registrere enkeltpersonforetaket må du fylle ut en Samordnet registermelding som signeres elektronisk. Dette skjer via Altinn. Så snart Samordnet registermelding er registrert signert, vil Brønnøysundregistrene behandle søknaden. Du kan følge med på status for din sak inne i innboksen din i Altinn.

Når ditt ENK er registrert vil du få tildelt organisasjonsnummer. All nyregistrering blir kunngjort på brreg.no. Kunngjøringer inneholder opplysninger om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, formål, forretningsadresse og innehaver. Dersom dere har revisor og daglig leder vil dette også fremkomme her.

Dersom det skal gjøres noen endringer i foretaket, er du pliktig til å melde endringene i registrerte opplysninger til Brønnøysundregistrene.

 

Aksjeselskap

Du har bestemt deg for å starte opp et Aksjeselskap. Det første du da må gjøre er å stifte selskapet med å opprette et stiftelsesdokument. Dette dokumentet gir opplysninger om hva selskapet skal hete, hvem eierne er, hvem som sitter i styret, om dere skal ha revisor og hvem dette skal være, samt vedtekter for selskapet.

For informasjon om valg av navn: https://www.brreg.no/bedrift/hvordan-velger-jeg-navn-pa-selskapet-mitt/


Styre og revisor

Styret skal bestå av minst ett medlem. Det er viktig å ha med seg gode folk i styret, som kan være med å utvikle selskapet og hjelpe deg med utfordringer som oppstår underveis.

Videre må du tenke på om selskapet skal ha revisor. Dette skal også fremkomme av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres. Da må enkelte kriterier være oppfylt. Du kan velge bort revisjon dersom:

 • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner
 • Balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner
 • Der er 10 ansatte eller mindre

Du kan ikke velge bort revisjon dersom:

 • Selskapet driver med apotek- eller advokatvirksomhet
 • Er godkjent som entreprenør etter lotteriloven
 • Er morselskap i et konsern (som i sin helhet har samme punkter som nevnt over)
 • Er under tilsyn av Finanstilsynet
 • Er pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndighetene.

Revisor skal velges på stiftelsesmøte eller generalforsamlingen.

Uansett om du velger å ha revisor eller ikke, er du pliktig til å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret.

Når alt dette er på plass er du klar til å stifte aksjeselskapet, og du kan opprette et stiftelsesdokument. Stifterne er de som starter opp selskapet og som skal eie aksjer. Du finner elektronisk stiftelsesdokument fra Altinn her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/stiftelse-av-aksjeselskap/


Når alle har signert dokumentet, vil du få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen i Altinn.


Registrering

For å registrere selskapet velger du «Gå til registrering i Foretaksregisteret». Dette tar deg direkte til utfylling as Samordnet registermelding, og opplysningene i stiftelsesdokumentet blir overført direkte elektronisk. Dersom du ikke har benyttet elektronisk stiftelse, må du fylle ut Samordnet registermelding selv. Link til dette: https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/

Fristen for melding om registrering av selskapet er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er signert av stifterne. Husk å legge ved alle vedlegg som kreves (Vedleggskrav)


Aksjekapital

Stifterne av selskapet må betale inn aksjekapital i aksjeselskapet. Hver aksje er verdt like mye, og minimum aksjekapital er kroner 30.000,- . Dette kan fordeles på en eller flere aksjer. Beløpet kan betales inn i form av penger eller eiendeler, eller i kombinasjon av disse. Det mest vanlige er å betale inn i penger. Dere kan velge å betale inn mer enn kroner 30.000,- til aksjekapital, da betaler dere overkurs. Summen av aksjekapital og overkurs utgjør aksjeinnskuddet.

Du kontakter banken du vil bruke for selskapet, og ber de opprette en konto hvor aksjekapitalen kan settes inn. Banken trenger ditt organisasjonsnummer, og vil bekrefte aksjekapitalen ovenfor myndighetene straks organisasjonsnummer er på plass. Aksjekapitalen er låst til selskapet er registrert.

Når ditt AS er registrert vil du få tildelt organisasjonsnummer. All nyregistrering blir kunngjort på brreg.no. Kunngjøringer inneholder opplysninger om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, formål, forretningsadresse og innehaver. Dersom dere har revisor og daglig leder vil dette også fremkomme her. Du kan følge med på status for din sak inne i innboksen din i Altinn. Etter noen dager vil du få tilsendt faktura fra Brønnøysundregistrene i innboksen din i Altinn. Det koster kroner 5.570,- å registrere et Aksjeselskap.


Plikter ved å registrere et AS

Når du har registrert et AS oppstår det e n del plikter overfor forskjellige etater. Til Brønnøysundregistrene må du blant annet melde fra om endringer i registrerte opplysninger, og sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret årlig.

 

Trenger du hjelp til å bestemme deg for selskapsform, eller hjelp til utfylling av de forskjellige skjemaene i prosessen? Ta kontakt med KAMFA for en uforpliktende samtale, så kan vi finne en løsning sammen!