Leker du med tanken på å starte egen virksomhet?

Da er du ikke alene!

En halv million nordmenn drømmer om å starte egen bedrift, men det er ikke alle som setter drømmen ut i livet.

Tallene for 2019, hentet ut fra Statistisk Sentralbyrå, viser hele 65 600 nyetableringer; en økning på 6,6 % fra året før.

I 2. kvartal 2020 ble det registrert 14 965 nye foretak, hvorav 6 772 er aksjeselskap (AS), 7 852 er Enkeltpersonforetak (ENK) og 131 er Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF).

Det er mye å sette seg inn i dersom du ikke har startet egen virksomhet tidligere, men det er ikke så vanskelig.

Imidlertid er det en del punkter som er viktig å tenke nøye gjennom før du bestemmer deg om å starte opp eller ikke. I dette innlegget vil jeg snakke om noen av de forskjellige organisasjonsformene som finnes. Det finnes flere forskjellige selskapsformer, jeg kan nevne AS, Enkeltpersonforetak, ANS, DA, SA og NUF. Som du skjønner kan en fort gå seg litt vill bare her…

 

Hvilken organisasjonsform bør du velge?

Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger blant annet om du ønsker å være ansatt i egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor mange eiere det skal være, må du investere i store summer og hvor stort omfang det er. Er formålet med virksomheten av humanitær, ideell, sosial eller lignende art vil det normalt være forening eller stiftelse du skal registrere. Brønnøysundregistrene og Lotteri- og stiftelsestilsynet har på sine nettsider informasjon om registrering, drift og avvikling av forening og stiftelse. Du kan lese mer om dette her:

Brønnøysundregistrene om foreninger

Lotteri – og stiftelsestilsynet om stiftelser

 

Forskjellene mellom et Enkeltpersonsforetak og et AS

Det er mest vanlig å starte et enkeltpersonsforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS). Selv om du skulle velge å gå for et Enkeltpersonsforetak, så kan du i fremtiden gjøre dette om til et AS. Mer om dette finner du i Skattelovens kapittel 11; Lovdata

Ut fra hvilken type organisasjonsform, så stiller det seg forskjellige krav og rettigheter.

Altinn viser en god oversikt over de viktigste forskjellene. Jeg har samlet forskjellene for ENK og AS i tabellen her:

 

 

Enkeltpersonforetak (ENK)

Aksjeselskap (AS)

Antall eiere

1

1 eller flere

Kapitalkrav

0,-

Minimum kr. 30.000,-

Ansvar

Ubegrenset ansvar (Innehaver er personlig ansvarlig for all gjeld).

 

Begrenset ansvar (Ansvar begrenset til innskutt egenkapital).

 

Formelle krav

Få formelle krav:

Foretaket må drive med næringsvirksomhet.

Kan ikke være ansatt selv, men du kan ha ansatte.

Overskuddet i foretaket blir innehavers skattbare inntekt.

Skal du drive med salg av varer, foreta pant i varelager eller ha mer enn 5 ansatte, må virksomheten registreres i Foretaksregisteret.

MVA-pliktig etter omsetning på mer enn kr. 50.000,- over en periode på 12 måneder.

Bokføringsplikt.

Må levere skattemelding for næringsdrivende.

Flere formelle krav:

AS er en egen juridisk person, og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalensom er innbetalt.

Må forholde seg til Aksjeloven.

Kan være ansatt og ha ansatte.

Overskuddet beskattes med 22 % i to terminer etter inntektsåret.

MVA-pliktig etter omsetning på mer enn kr. 50.000,- over en periode på 12 måneder.

Bokføringsplikt

Årlig levere årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Revisjonsplikt ved omsetning over 6 millioner kroner.

Må ha et styre bestående av minst èn person. Må avholde årlig generalforsamling.

Sosiale rettigheter

Krav på sykepenger fra sykedag 17 (80 % av sykepengegrunnlaget).

Ikke dagpenger ved arbeidsledighet.

Som innehaver tjener du opp pensjon av din næringsinntekt. Det kan lønne seg å inngå private pensjonsavtaler.

Krav på sykepenger fra første sykedag (100 % av sykepengegrunnlaget).

Dagpenger ved arbeidsledighet.

Som eier og ansatt i aksjeselskapet tjener du opp pensjonsrettigheter av mottatt lønn.

Fordeler

 

Enkelt å komme i gang

Lave kostnader for oppstart

100 % eierstyrt

Gratis å registrere i Enhetsregisteret

Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Bygge opp egenkapital med lavere skatt enn for ENK.

«Investorvennlig»

Ulemper

Personlig ansvar

Begrensede sosiale rettigheter

Forskuddsskatt

Lite «investor-vennlig»

Mange formaliteter

Arbeidsgiveravgift

Krav om aksjekapital.

Kilde: Altinn

 

Jeg har et enkeltpersonsforetak fra tidligere, hvor jeg driver med videresalg av produkter og bygger team, men dette er kun en hobbyvirksomhet for meg.

Med KAMFA tenkte jeg annerledes; det er en virksomhet som jeg vil investere mer i (høyere risiko), jeg vil utvikle det underveis, jeg skal leve av det, jeg vil selv være ansatt som arbeidstaker og det vil bli flere ansatte etter hvert. For meg så var da valget enkelt når jeg skulle starte opp KAMFA; det måtte bli et Aksjeselskap. Vi er to eiere (jeg og min samboer), og i fremtiden vil det være mange ansatte.

 

Fremdeles usikker på hva du bør velge?

Jeg kan hjelpe deg å finne ut av hva som passer best for deg og dine planer for virksomheten. Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale