What's in it for you?

Hva er fordelene ved å velge KAMFA AS?

Økte inntekter

TID er penger, og DIN TID er verdifull. 

Tenk deg at du bruker 1-1,5 timer hver dag på å utføre administrative oppgaver, HR eller regnskap. Dette blir 5-7,5 timer i uken, som tilsvarer ca. 20% stilling. Ved å frigjøre denne tiden, kan du fokusere på å øke fortjenesten og få et forbedret resultat for din bedrift. 

Reduserte kostnader

Ved å overføre noen av dine tjenester til KAMFA AS, vil du slippe kostnader og ansvar som arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjonsutgifter, feriepenger, sykepenger, personalansvar samt utgifter til utstyr og kontorplass og mye mer. 

Frigjort tid

Blir mye av arbeidsdagen din på kontoret brukt til oppgaver som du egentlig ikke har tid eller kompetanse til å utføre? Dette kan fort bli kostbart i lengden. 
Ved å frigjøre tid, kan du effektivt bruke den til inntektsgivende arbeid slik at kostnadene går ned og inntekten opp. Dette vil være positivt for bunnlinjen din, eller hva? 

" The secret of happiness is freedom. The secret of freedom is courage ."

Carrie Jones

Hva kan du forvente?

Vi garanterer:

  • Kvalitet og nøyaktighet på utført arbeid
  • Alltid oppdatert på gjeldende lovverk
  • Rask og effektiv utførelse levert til avtalt tid
  • Forutsigbarhet for deg som arbeidsgiver og leder av din bedrift

Kontakt oss!

Adresse

Korporalstubben 4D

4045 Hafrsfjord

E-post
Telefon

KAMFA AS