Ditt valg av tjenester

Vi tilpasser oss dine behov.

Konsept

Vårt konsept er primært å tilby tjenester innen regnskap, administrasjon og HR, der behovet til kunden er mindre enn 40 %. Dette er gjerne stillinger som er for små til å leie inn eller ansette personell. Vår målgruppe er selskaper i etablererfasen og bedrifter som har eksistert en stund. Vi ønsker å være en døråpner for din bedrift, hvor det er du som bestemmer hvilken dør som skal åpnes. Ved å åpne den døren som passer best for deg, vil du få frigjort tid slik at dere kan fokusere på inntektsgivende arbeid.

KAMFA AS tar seg av alle administrative oppgaver innenfor regnskap, HR, administrasjon og prosjekt via skyløsninger, slik at dere slipper å bruke verdifull tid på dette.

Hva passer for dere?
 • Pakkeløsninger
 • Prosjekt
 • Timebasert
 • Fast prosent pr. mnd. til fast pris (5 % - 40 %)
 • Noe annet som passer dere bedre?

Regnskap

KAMFA AS er partner med Kapital Regnskap AS som autorisert regnskapsbyrå. 
Vi betjener bedrifter med praktisk rådgivning, og løser oppgaver i den daglige drift gjennom tett samarbeid og felles forståelse av virksomhetens utfordringer. Vi leverer enkle, tidsbesparende og fremtidsrettede regnskapstjenester som fornekler din hverdag. Arbeidet utføres effektivt, og våre kunder kan føle seg trygge på at alt er utarbeidet i samsvar med lover og forskrifter. 

 Blant annet kan vi utføre følgende:
 • Bokføring
 • Fakturering
 • Bank avstemming
 • Lønn
 • Innspill til budsjett
 • Innrapportering til myndighetene
 • Årsoppgjør
 • Internrevisjon
 • Rådgivning

Administrasjon

Administrasjonstjenester kan være så mangt og er ofte vanskelig å definere. Arbeidsoppgavene er imidlertid av viktig karakter for enhver bedrift. Mangelfull utførelse av administrasjonstjenester kan på sikt skade din bedrift. 
Administrasjonen er med på å tilrettelegge for daglig drift av selskapet, og en viktig brikke for daglig leder og ledelsen. Noen av oppgavene vi kan utføre: 
 • Utvikling, iverksetting og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Delta i strategiarbeid og utvikle administrasjonen eller selskapet
 • Rådgiver og støttefunksjon for ledergruppen
 • Utforme dokumenter som rapporter, protokoller, møtereferater
 • Delta og gi innspill i økonomistyring
 • Oppdatering og utforming av nettsider og intranett portaler
 • Oversettelse av dokumenter (norsk / engelsk)
 • Systemadministrasjon
 • Digitalisering og implementering av administrative oppgaver

HR tjenester

HR er et stort fagfelt, og det innebærer ofte å følge gjeldende lover, tariffer og regelverk. Mange bedrifter drives i dag i gråsonen uten å vite at de ikke følger lovverket når det gjelder det som går under paraplyen HR. KAMFA AS garanterer at diverse dokumenter og prosedyrer til enhver tid er oppdatert etter de regelverk og krav som myndighetene krever. Vi kan tilby blant annet følgende tjenester innenfor HR: 
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter og stillingsbeskrivelser
 • Fravær og sykeoppfølging
 • Lønn og lønnsforhandlinger
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering A-Å
 • GDPR
 • Varslingsrutiner
 • Kompetansekartlegging
 • Tilrettelegging og digitalisering av dokumenter og prosesser
 • Oppbemanning / nedbemanning
 • Organisasjonsendring
 • Kulturbygging
 • Opplæring / kursplanlegging
 • Generell HR rådgivning

Prosjekt

Hva er egentlig et prosjekt? Et prosjekt kjennetegnes ved at det er en unik arbeidsoppgave som utføres best av en tverrfaglig organisasjon. Det har klare mål, er tids- og kostnadsavgrenset. Arbeidsoppgavene i et prosjekt kan være utvikling eller endring av tjenester eller produkter, endring av organisasjon og arbeidsprosesser samt innføring av nye metoder og verktøy.
God planlegging i forkant vil lønne seg! Med sertifisering i Prosjektledelse (PMI) og mange års erfaring som prosjektleder og koordinator for større og mindre prosjekter, kan KAMFA AS være en god støtte for din bedrift.

KAMFA AS